AirBlock (samostatný prvok pre tréningový set)

102.006.010.155