Vzorový formulár na ostúpenie od zmluvy: TU

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy: TU

Obchodné podmienky: TU